Felsefe ve Amaç (Rev 1.0 - 01.12.23)

Bir yaklaşımın tam anlaşılması, felsefesinin ortaya konulmasına bağlıdır. Bunun nedenlerini ChatGPT şöyle açıklıyor:

  1. Temel İlkelerin Anlaşılması: Her yaklaşımın altında yatan temel ilkeler veya felsefe, o yaklaşımın neden var olduğunu, neyi amaçladığını ve nasıl işlediğini açıklar. Bu temel ilkeleri anlamak, yaklaşımın genel yapısını ve işleyişini kavramak için kritik öneme sahiptir.
  2. Bağlamın Kavranması: Bir yaklaşımın felsefesi, onun tarihsel, kültürel veya entelektüel bağlamını da içerir. Bu bağlam, yaklaşımın neden ve nasıl ortaya çıktığını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, bir sanat akımının felsefesini anlamak, o akımın hangi sosyal veya politik olaylara tepki olarak doğduğunu anlamamızı sağlar.
  3. Kritik Düşünce ve Değerlendirme: Bir yaklaşımın felsefesini anlamak, onu eleştirel bir şekilde değerlendirmemize olanak tanır. Bu, yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini, sınırlılıklarını ve potansiyelini daha iyi anlamamızı sağlar.
  4. Uygulama ve Adaptasyon: Bir yaklaşımın temel felsefesini anlamak, onu farklı durumlara nasıl uygulayabileceğimizi veya adapte edebileceğimizi gösterir. Bu, teorik bilginin pratik uygulamalara dönüştürülmesinde önemlidir.
  5. Yenilik ve Gelişim: Bir yaklaşımın felsefesini derinlemesine anlamak, bu yaklaşıma yeni perspektifler veya iyileştirmeler eklememize olanak tanır. Bu, bilgi alanının evrimine ve gelişimine katkıda bulunur.
  6. Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim bağlamında, bir yaklaşımın felsefesini onu öğrenmek isteyenlere aktarmak, onların sadece belirli bir konuyu değil, aynı zamanda bu konunun altında yatan düşünce yapısını da anlamalarını sağlar.
  7. Bütüncül Bakış Açısı: Bir yaklaşımın felsefesini anlamak, o yaklaşımın sadece belli başlı yönlerine değil, genel bir bakış açısıyla bütününe odaklanmamızı sağlar. Bu, daha bütüncül ve kapsamlı bir anlayışa yol açar.

Bu nedenlerle, bir yaklaşımın tam olarak anlaşılabilmesi için onun felsefesinin derinlemesine incelenmesi ve anlaşılması büyük önem taşır. Bu süreç, sadece o yaklaşımın kendisini değil, aynı zamanda onun geniş bağlamını ve etkileşimlerini de kapsar.

Buna göre değerlendirildiğinde, Adil Yaşam® bu gezegende yaşamlarımızı -diğer canlı ve cansızlara zarar vermeden– sürdürebilme ve bundan yararlanarak da “şeylerin varlık nedenlerini anlamaya çalışma süreci” olarak tanımlanabilir.

Peki, Adil Yaşam Okulu (AYO) nedir?

AYO, özellikle çocuk ve gençlerde açıklanan “canlı ve cansızlar bütünü bilinci” farkındalığının uyarılıp gelişmesini kolaylaştırabilecek bir platformdur. Platform, geleneksel okul kurumunun çoklukla kullandığı “kişiye rağmen öğretme” yöntemi* yerine, değinilen “bütün“ün harika ilginç özelliklerine dikkat çekici; çocuk ve gençlerin doğuştan sahip oldukları “zevkle öğrenebilirlik” yetisini kullanan bir araçtır**.

Geleneksel “öğretme” yöntemi yerine platform yaklaşımının benimsenmesinin nedeni, “bütün” bilincinin ezber yoluyla edinilmesinin, bu gezegendeki varlığımızı sürdürmeye yetmeyeceğinin ortaya çıkmaya başlamasıdır.

(*) Bkz. https://tinaztitiz.com/ogretme-temelli-egitim-bugunlere-getirdi/

(**) Bkz. https://tinaztitiz.com/tekrarsizogrenme/