Sorumluluk Reddi Beyanı


Birleşik Akıl Ağı® (BAA®) ve Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı, açıkça belirtilmemişse, bu web sitesi veya içeriğindeki Google Drive üzerinde yayımlanan belgeler ve içerdiklerinin uygunluğuyla ilgili herhangi bir garanti vermez.

(BAA®) ve Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı, aksini açıkça belirtmemişlerse, web sitesi ve/ya Google Drive ortamlarında sunulan belgelerin veya belgeler üzerinde değişiklik yapan kişilerce yapılabilecek değişiklik, ilave, çıkarma gibi eylemlerden ötürü net ve açık bir şekilde, sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

(BAA®) ve Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı, anılan ortamlardaki bilgilerin kullanımı veya performansından kaynaklanan herhangi zarardan, elde edilemeyen kardan ve bilgi kaybından, nedeni ne olursa olsun, kanunen sorumlu değildir, sorumlu tutulamaz.