Yalnız kendimizi düşünerek yaşamımızı sürdüremeyiz. Bu mümkün de değil adil de!

Adil Yaşam® için

Değişim Çağrısı

İnsan dışındaki tüm canlı ve cansızlar birbirinin haklarını gözeten bir dayanışmayla milyonlarca yılda bugünlere gelebildi. Bir bölümü ilk bakışta “gücü yeten yetene” görünümlü, ama dikkatli bakıldığında kendi varlığının devamını rakiplerinin de var oluşunda görüp varlığını korurken; bu gözetici dayanışmaya uymayan insan giderek daha büyük bedeller ödemeye başladı. Pandemi, orman yangınları, seller, göçler ilk haberciler. Gelin birlikte “bütün’ün haklarını” gözetme yolunda, alışkanlıklarımızı değiştirerek bu dayanışmaya katılalım!
İlk adım, kendimizi, çevremizi ve yönetimleri bu amaç doğrultusunda değişmeye özendirecek bir ağ oluşumu.

Adil Yaşam, bencillikten dayanışmaya değişimin parolası olsun.

Adil Yaşam Kim için Ne anlama Gelir? Tıklayın
What Does Fair Life Mean for Who? Click here


Yıkıcı Bencillik ve İlişkileri👇
Başlıca nedenler, çözümler (Tıklayın)

Bize katılın..

Adil Yaşam®, Beyaz Nokta® çatısı altında, seçilmiş konularda bilgi ve akıllarını birleştirerek çalışan ve iyilik  yolunda emek sarfeden Birleşik Akıl Ağı®’nın yarattığı bir yaşam tasarımıdır.

Tarım konusundan yola çıktık; tarım arazileri miras yoluyla parçalanıyor ve işe yaramaz ölçeklere dönüşüyor. Küçük arazi sahipleri birleşip kooperatifler kursa yine olacak ama olmuyor, köklerde bir sorun var:  Güven yok… Bencillik var… Hem de Yıkıcı Bencillik!

Yalnız tarımı değil, tüm sosyal toprağımızı sarmış bu ayrık otunun gücünü azaltmak ancak onun tersi duyguları, davranışları benimseyebilirsek gerçekleşebilir. Dayanışmanın gücünden faydalanarak Yıkıcı Bencil davranışlarımızı farketmeli ve değişmeli ama nasıl?

Bize katılın ve rehberlerimize göz atın, biz başladık ve değişim için ilk adımları attık.

Üstelik bu değişim adımları, bizi beklenen depremler veya ülkemizin değişik coğrafyalarında giderek sıklaşan afetlere karşı kullanabileceğimiz bir rehber tasarlamamıza yaradı: Afet Zararlarını Azaltma Rehberi: Nasıl!

(Bu aynı zamanda, “Bütün’ün Haklarına Saygı” kavramını benimseyen kuruluşlara da bir işbirliği çağrısıdır)

*Adil Yaşam® kavramı yaygınlaştıkça yeni paydaşlar eklenmektedir.

Adil Yaşam ilkelerinin yaygınlaşmasına katkı için 👇 siz ne söz veriyorsunuz?

1

Önce 5 Acaba; Sonra da "Afet Zararlarını Azaltma" Rehberi

Şu “5 Acaba” tüm projeyi açıklıyor (Tıklayınız).

İstanbul depremi, orman yangınları ya da sel baskınları… Bu kitapçık, afet zararlarının kök sebeplerinden olan ‘yanlış alışkanlıkları’ değiştirip, ‘önleyici yeni alışkanlıklar’ edindirmeyi amaçlıyor.

Rehbere Göz Atın

2

Bireysel Değişim Hedefinizi Seçin

Toplumsal değişimin ilk adımı bireysel değişimdir. Değişimi başlatmak için bu rehberi kullanabilir ve kendinize bir ‘değişim hedefi’ belirleyebilirsiniz.

3

Hedefiniz İçin Harekete Geçin

Şimdi aksiyon zamanı. Hedefinizi gerçekleştirmek için aşmanız gereken engelleri ve atmanız gereken adımları belirleyin. Artık, siz de değişim planınızı uygulamaya başlayabilir ve afet zararlarının azaltılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Ekibimiz

Adil Yaşam®, bir çekirdek (core) çevresine örülerek, giderek genişleyeceği öngörülen bir platformdur.

Platform tasarımı “çekirdek” kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubunca yapılmıştır.

Siz de bir Adil Yaşam® Gönüllüsü olur musunuz?

Adil Yaşam® davetine katılan her kurum bu çekirdeğe eklemlenerek yeni gönüllü katılımlar için de özendirici oluyor.

Platforma kurumların yanısıra bireyler de katılabilir. Kurumsal ya da bireysel olarak Adil Yaşam® Platformuna katılım talepleriniz için Niyet Mektubunu doldurup bize iletmeniz yeterlidir.

Bireysel İş Birlikleri
  • Prof. İlyas Yılmazer (Tıklayın), Ağustos 2022
  • Gözde Onay (Tıklayın) (IT Danışmanı), Temmuz 2022
  • Dr. Nevit Dilmen (Tıklayın) (Hedef NOBEL Platformundan), Haziran 2022
Niyet Mektubu
Adil yaşam® Platformuna konu olan, canlı ve cansızlardan oluşan bütün'ün haklarının gözetilmesi ilkesini değer sistemlerinin başına yerleştiren yaklaşımını benimsemekteyiz. Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi için kurumumuza yapılabilecek işbirliği önerilerini olumlu değerlendirme yolundaki niyetimizi teyit ederiz.
Adil yaşam® Platformuna konu olan, canlı ve cansızlardan oluşan bütünün haklarının gözetilmesi ilkesini değer sistemlerinin başına yerleştiren yaklaşımını benimsemekteyiz. Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi için kurum ve/ya birey olarak gerekli olabilecek girişimlerde bulunacağımız yolundaki niyetimizi teyit ederiz.

Yazılar

Bütün içeriklerimiz katkılarınıza açık. Eğer siz de katkıda bulunmak isterseniz makale sayfasını ziyaret ederek en alt bölümdeki yorum alanından fikirlerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

Tüm Yazıları İnceleyin

Sorularınız mı var?

Adil Yaşam Platformu hakkında sıkça sorulan soruları ve cevaplarını inceleyebilirsiniz.

Tüm Soruları İnceleyin

Adil Yaşam kavramı nedir?

Canlı, cansız ve kültürel varlıklar bütünü ile birlikte var olabileceği bilincine sahip olmak, o bütünün sürdürülebilirliği yolunda tüm varlıkların haklarını gözeterek yaşamak kastediliyor. Buradaki “bütün”, “kul” kavramı ile kast edilen herşey ile benzer anlamdadır.

“Bütün haklarına saygı” ne demektir?

https://adilyasam.net/butun-haklarina-saygi-kavrami-nedir/ adresinde ayrıntılı açıklaması olan kavramın özü şudur: “Bütünün Hakları” çizgisi doğadaki tüm canlı ve cansızları içeren farklı bir boyutu anlatıyor. Herhangi bir kurumun sunduğu hizmetlerde, sunucular ve yararlanıcılar bakımından haklar bütününün daima göz önünde tutulması temel ilkedir.

Adil Yaşam İlkeleri nelerdir?

Üç temel ilkesi şunlardır: (1) Varlıklar bütününün sürdürülebilirliği, kamu yararının yeni (post pandemi) tanımıdır, (2) Bildiğimiz ve henüz varlığından haberdar olmadığımız tüm canlı, cansız ve kültürel varlıklar (yani her şey) bir bağlantılı bütün olarak, o bütüne uyum göster(e)meyenleri içinden atıp, yeni dengeler oluşturabilecek yeni varlıklar oluşturup yeni bütünlüğü sürdürüyorlar. Bu bütünlüğün herhangi bir öğesinin görmezden gelinebilecek her hakkı, o varlıkla denge halindeki diğerlerince yeni bir denge oluşturulana kadar, bütünü oluşturan diğer varlıklardan orantısız da olabilecek biçimlerde geri alınır. (3) Gözetilmesi adet olmamış bir hakkın gözetilmeye başlanması, halkın olası tepkileri nedeniyle o hakka karşı ayrı bir olumsuz tutuma yol açabilir. Buna göre, gözetilecek her hak, ilgili paydaşlar nezdinde etkili biçimde anlatılmalıdır.

Adil Yaşam’ı gerçekleştirmek kimin sorumluluğudur?

Bireysel yaşamların da toplu yaşamın da tüm sorumlulukları bireylere ve onların oluşturdukları kurumlara aittir. Sorumluluklara karşılık gelen görevlerin bazıları kurumlara devredilse de sorumluluklar devredilemez. Bir toplum, tüm karar ve eylemlerinin sonuçlarından sorumludur. Buna göre Adil Yaşam’ın gerçekleştirilmesi de bütünüyle toplumu oluşturan bireylere, onların örgütlerine (STK) ve seçtiği, direktifler verdiği, örgütlediği ve denetlediği yerel ve merkezi idare görevlilerine aittir. Birey en temel sorumludur.

"Bireysel Değişim Planı" nedir?

Sahip olmadığı bir alışkanlık kazanmak ya da aksine sahip olduğu bir alışkanlıktan kurtulmak isteyen kişilerin, bunu nasıl yapacaklarını açıkça yazdıkları bir listedir. Bu listenin en önemli özelliği -ister kağıda isterse avuç içine yazılsın- aynen pazara gitmeden önce yapılan bir alışveriş listesi netliğinde ve somutluğunda oluşudur. Bir örnek değişim planı için bkz. Ek3 https://adilyasam.net/afet-zararlarini-azaltmak-ek-3/

Tüm depremler afet midir?

Hergün farkına varmadığımız onlarca deprem oluyor, ama biz onların farkına bile varmayabiliyoruz. Farkına vardıklarımız, hatta oldukça şiddetli olanlar dahi bir afet halini almayabiliyor. Afet, tanım olarak “toplu yıkıma, can veya mal kaybına yol açan olaylara” verilen isim. Bu yüzden de her afet çeşidi için ölçüler tanımlanmış. Örneğin rüzgar şiddetleri (https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/beaufort.pdf) adresindeki “Beaufort skalası”na göre, depremler ise büyüklük ve şiddetlerine göre ölçeklendiriliyor (https://bityl.co/BUES). Depremin şiddeti, depremin yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür ve büyüklüğünden farklıdır.

Adil Yaşam Hareketi’ne nasıl gönüllü olabilirim? Gönüllülük edimleri (vecibeler) nelerdir?

Çok kolay, bilgi@adilyasam.net adresine bir E-posta atmanız yeterlidir. Gönüllülerden beklenen, bu web sitesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda akıl ve/ya zamanının bir bölümünü ayırmaya söz vermeleridir. Bkz. Profesyonel gönüllülük

Ayrıca:

Bağış yapmak için tıklayınız

Önerilen “Gönüllü Yaptırımla Alışkanlık Kazanma” (GYAK) yöntemi nedir?

GYAK, arzu edip de kazanamadığımız doğruluk, iyilik ve güzellik yolunda dayanışmacı alışkanlıkları ya da zaman içinde edinip de terk edemediğimiz hatalı alışkanlıklarımızla başa çıkabilmek için basit ve etkili bir yöntemdir. Yöntemin temeli, söze dayalı anlaşma yapabileceğimiz ciddiyet ve güvenilirlikteki bir tanıdığımız ile şöyle bir anlaşma yapmaktır: “……… konusunda edinmek istediğim ……. alışkanlığımı ………. süre içinde kazanacağım. Bunu tam olarak yapamadığım takdirde, yerine getirmemin güç olacağı …….. yaptırımı kabul ediyor ve ileride cayma ihtimalimi ortadan kaldırmak için ……önlemini taahhüt ediyorum.”

Bize Ulaşın

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı®

Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi
No:74/A Torun Center Kat: B-1
Garden Ofis No:171 34394
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

+90 (212) 803 83 97
+90 (530) 314 0904
bnv@beyaznokta.org.tr