Skip to main content

Her gönüllü kuruluşun bir “Temel Varlık Nedeni” (misyon da deniyor) var. Beyaz Nokta®’nınki ise “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak“. Bunun için de SÇK’ni azaltan kök nedenlere yönelik çalışmalar yapıyor. Bu köklerden birisi, hemen herkesin yakındığı “yaygın güvensizlik ortamı“.

Güven, sağlıklı bir toplum yapısının öylesine önemli bir yapıtaşı ki, bundaki yetersizlik toplum yaşamının tüm yüzlerine yansıyor. Beyaz Nokta, güven ortamının onarımı için Sosyal Tohumlama adlı bir yaklaşımı kullanıyor. Sosyal Tohumlar, toplum kültürüne ekilen ve aynen bildiğimiz bitki tohumlarının sosyal toprakta büyüyen bir çeşidi.

Güven ortamını bozan nedenler kuşkusuz tek değil; bazıları diğerlerinden daha etkili. İşte bunlardan birisi, eğitim başta olmak üzere yaşamımızın her alanındaki sınavlarda uygulanan “gözetim”.

CoViD pandemisi sırasındaki çevrimiçi sınavlardaki “her öğrecinin kopya çekme ihtimaline karşı uygulanan ayna yardımıyla öğrencinin kimseden yardım almadığının gözetlenmesi“ni hatırlarsınız. Ne aşağılayıcı bir önlem! Herkesi potansiyel hırsız kabul eden bir anlayış. Üstelik bu yaklaşım yıllardır ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanıyor.

Milyonlarca çocuk ve gencimize -tabii ki düşünülmeden- şu mesaj verilmiş oluyor: “sizleri gözetleyen birileri varsa dürüst davranın; ama gözetleyen yoksa istediğiniz gibi davranabilir, hırsızlık ya da diğer suçları işleyebilirsiniz!

Kendisinin güvenilir bir kişi olmadığına inandırılmış kişilerin özgüvenlerinin düşük olması bir yana, herşeye karşı korkuyla yaklaşıp bir korku toplumu oluşturmaları da kaçınılmaz.

Beyaz Nokta’nın buna karşı öngördüğü onarım tohumu, “gözetmensiz sınav” (Onur Kuralı da deniyor). Ve bir yandan da özgüven zedeleyici etkileri araştırıyor (sizler de bu araştırmaya katılmak üzere tıklayabilirsiniz).

Gerek bu girişimle ilgili kavramlara dikkat çekmek, gerekse 6 Şubat depremzedesi çocuk ve gençlere yönelik Altın Bilezik Projesi uyarınca gelir yaratıcı beceriler kazandırılması için iki depremzede çocuğumuz (Merve-11 ve Hasan-21) Plotagon adlı bir animasyon yazılımını kullanarak “güven ve korku” konusunu işleyen 3 dak’lık bir video hazırlamışlar (tıklayınız).

(Merve bu videodaki seslendirmenin erkek çocuk kısmını yazılımın özellikleriyle yapmıştı; bu defa gerçek insan sesiyle (Hasan) yapmış.) Hedefimiz, Malatya-Akçadağ’daki konteyner kentteki diğer çocuklara Merve ve Hasan’ın koçluk yaparak bu beceriyi kazandırıp, küçük harçlıklarla ödüllendirilmeleri zincirini uzatmalarıdır).

Kısacası, bu bir iğne ile kuyu kazma girişimidir; ama şu da var ki gerçek kuyular ancak iğnelerle kazılabiliyor.

One Comment

  • Necati Saygılı dedi ki:

    Korkmama Özgürlüğü, bireyin var olma haklarını savunmaktan,. suç teşkil etmeyecek biçimde kendini ifade etmekten asla vaz geçmemesi türünden ifade etmeyi de anlatsak mı?

Leave a Reply