Skip to main content
Ek

Afet Zararlarını Azaltmak EK-A

By Şubat 26, 2022Nisan 9th, 2022One Comment

Ek-A: Afet Sonuçlarından Korunmak için Komşular veya Tanıdıklar Arası Dayanışma Anlaşmaları için Kullanılabilecek İhtiyaç ve İmkan Örnekleri

Aşağıdaki (İhtiyaçlar) ve (İmkanlar) sütunlarında birbirini tamamlayabilecek her ihtiyaç-imkan çifti, iki komşu / tanıdık arasında bir dayanışmaya konu olabilir. Deprem öncesi bu konularda bilgi edinmek yaşam kurtarabilir veya en azından afet zararlarını azaltır.

İhtiyaçlar


 • Ailenin yaşlı / engellisinin / yatağa bağımlı hastasının/ evcil hayvanının evden çıkarılarak güvenli bir yere taşınması,
 • Genellikle fiziki güç gerektiren işleri yapabilecek kimsenin bulunmadığı aile yapısı,
 • Yalnız yaşayan ebeveynlerin ihtiyaçları
 • Panik ve/ya diğer nedenlerle ne yapacağını bilememek,
 • İlk yardım,
 • Yangın söndürme araç ve becerisi, gerekli bakımların düzenli yapılması
 • Yüksek binadan kaçış ihtiyacı
 • Daha önce yaşanmış depremlerden alınan dersler veri tabanı oluşturulması
 • Toplanma ve geçici barınma yerlerinin halka güncel olarak bildirilmesi
 • Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) tedbirlerinin ve deprem eğitimlerinin TV kamu spotu-söyleşi/internet bilgilendirmeleri ile paylaşılması
 • Zehirli, yanıcı ve patlayıcı malzemeler ile ilgili önlemleri almak
 • Deprem sonrası için yakın komşularla önceden görev tarifi
 • Apartman tahliye planı ve mahalle tahliye planının oluşturulması,
 • Deprem sonrası için sakin düşünebilme becerisi
 • Deprem mahallinden hastanelere aktarılıp tedavi sonrası taburcu olanların temel ihtiyaçlarının sağlanması.
 • Deprem bölgesinde mobil iletişimin sağlanması.
 • İhtiyaçlar (Somut ifadelerle)
 • Deprem bökgesinde enerji devamlılığının sağlanması
 • Pencereden acil kaçış aparatının olması
 • Deprem erken uyarı sisteminin hane halkı nezdinde uç birimlerinin olması
 • Şarj aküleri (mobil iletişim araçları ve hasta araçlarına gerekli güç sağlamak için)
 • Apartmanlara ait ev krokileri (gaz vanaları ve (gece için) yatak odalarının daha hızlı bulunması için) (neighbour watch örneğinden hareketle)
 • İlgili eğitimlere afet risk yönetimi için katılmak
 • AKUT/AFAD gönüllüsü birileri ile ilişki içinde olmak
 • Mahalle koloni sistemi (doktor, aşcı, tamirci, öğretmen, psikolog, tercüme, haberleşme vb, ile önceden çalışılmış senaryolar) hazırlanması
 • Bulunulan mekandan kaçış senaryosuna sahip olmak
 • Tahliye süreçleri ile ilgili tatbikatlar yapmak
 • Deprem sonrası; gerekli belgeler, banka kart hizmetlerine belgesiz kolay ulaşım ve veya yedeklerinin ulaşılabilir farklı bir lokasyonda depolanması. (DASK, sigorta, ruhsat, diploma vd. gerekli olması)
 • Deprem öncesi farkındalık eğitimi ve deprem sonrası psikolojik ve sosyolojik destek için gerekli hazırlıkların varlığı
 • Deprem sonrası travma terapi olanağı/zorunlulugu
 • Deprem sonrası mal güvenliği, olası hırsızlıklara karşı önlemler
 • Ruhsal sorunlu kişilerle başa çıkabilme becerisi
 • Yıkıcı bencillikle başa çıkabilme teknikleri
 • Deprem sonrası ilişki kurulmak istenebilecek kişi/kurumların listesi ve iletişim bilgileri
 • Yakın mesafedeki komşularla dayanışma amaçlı whatsapp grubu telefon, evdeki kişiler, evlerindeki imkanlarla ilgili bilgiler
 • Temizlik/hijyen malzemeleri
 • Yiyecek malzemeleri
 • Kaçarken kolay ulaşılabilir ayakkabı, kıyafet, para, telefon, su, ilaç, fener,..
 • Günümüz Çalışma dünyasında büyük öneme sahip olan datalarımızın korunması, bu dataları sakladığımız elektronik cihazların “afet”ten korunması/zarar görmeden tahliye edilmesi.
 • Maddi varlıklarımızın en önemlilerinin baştan belirlenip, deprem sırası / sonrasında telaşa kapılmadan tahliyesi
 • Evcil hayvanlarımızın zarar görmeden sığınabilmesi veya tahliyesi
 • Konut veya işyerlerinde deprem sırasında sığınak olarak kullanılabilecek güvenli bölmelerin baştan belirlenmesi ve ev halkının bu konuda bilgilendirilmeleri
 • Deprem sonrası toplanma alanlarında tuvalet imkanı sağlamak üzere tuvalet kabini tedarikçileriyle önceden görüşme yapmak, envanter çıkarmak
 • Erzak deposu, Gıda deposu, İlaç deposu
 • Çevresinde yaşam üçgeni oluşan bir sağlam mobilya
 • Savunma sanatlarından birisini bilip kendini ve ailesini koruyabilir olmak
 • Doğada kıt imkanlarla mutsuz olmadan, sağlığımı bozmadan yaşayabilmeyi öğrenmek
 • Kullanma bağımlılığı oluşmuş ilaçları terkedip ilaçsız ve sağlıklı yaşayabilme becerisi kazanmak
 • Deprem sonrası yaşamımı sürdürebileceğim bir konuta sahip veya paylaşılabilir olmak
 • Deprem sonrası yaşamımı sürdürebilecek bir gelire sahip olmak
 • Deprem sonrası hareket kabiliyeti için olası ulaşım alternatiflerini ortaya koymak
 • Deprem sonrası olası vandalizmden korunmak
 • Deprem sonrası yiyecek ihtiyaçlarımın bir bölümünü doğrudan üretebilmem ve/ya bir bölümüyle de takas yapabilmemek
 • Deprem sırasında paniğe kapılmamak için gerçekçi tatbikat yapma imkanı
 • Panik eğitimi (öğretme yoluyla değil) almak
 • Deprem öncesi düzenli olarak tasarruf yapabilmeye yönelik klasik karşı duruşlara rağmen tasarruf yapmak
 • Çocukların duygu durumları için farkındalık eğitimi
 • Altın saniye, dakika ve saatlerde neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi ve egzersizlerinin yapılması
 • Deprem sırasında neler yapılmaMAsı gerektiğinin belirlenmesi ve egzersizlerinin yapılması
 • Yerel belediyenin, çeşitli deprem egzersizleri, eğitimleri ve hazırlıklarını düzenleyici çalışmalar yapılması yolunda zorlanması
 • 1999 depreminde enkaz altında kalıp kurtulanların, yerel belediyece bir agorada (bkz. Agora) bir araya getirilip, eğitsel amaçla yararlanılması.
 • Bu kişilerin bir ağ oluşturmaları ve deneyim birikimlerinden yararlanılması.
 • Herkesin her an üzerinde bulunabilecek ve gerektiğinde kolay paraya çevrilebilecek bir eşya (örn. kolye, bilezik, künye, saat vb) bulundurması
 • Bireysel korunma için birer biber gazı spreyi
 • Tüm işe yarar bilgilerini -güncel olarak içeren- bir hard diskin deprem çantasında / yanında bulundurulması
 • Kişisel bilgilerin ve önemli evrakların erişim sağlanabilecek dijital ortamda tutulması
 • Deprem çantasının mevsimlere uygun ihtiyaçları karşılaması için belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve içindeki eşyaların buna göre değiştirilmesi
 • Deprem sırasında sakin kalabilmek
 • Deprem öncesinde aynı apartman, site veya mahallede oturanlar hakkında (kim kimdir? Ve imkan ve ihtiyaçları nelerdir? araştırması yapmak
 • Deprem sonrasi, olusan hasar ve kayiplarda insan ve icinde yasanilan sistemin katkisi olup olmadigini tesbit edebilecek adalet ihtiyaci.

İmkanlar


 • Aile bireyleri içinde fiziki gücü yerinde gençler bulunması
 • Yastık altı parasının bulunması,
 • Deprem sonrası yerleşim sağlayacak konuta sahiplik,
 • Karmaşık durumlarda neyin nasıl yapılacağı konusunda deneyimli olmak,
 • Deprem mahallinden uzaklaşma için motorlu aracı olma
 • İşsiz kalacaklara gelir sağlayabilecek imkanlara sahiplik
 • İlk yardım eğitimi almış ve kullanabilir olmak,
 • Yangın söndürme araç ve becerisine sahip olmak,
 • Yüksek binadan kaçış makarasına sahip olmak,
 • AFAD yanı sıra STÖ’ler koordinesinde sivil gönüllü/eğitimli müdahale timlerine sahip olunması
 • Yardımların ulaştırılması ve dağıtılmasında etkin bir organizasyona sahip olunması
 • Artçı deprem vukuunda riskli yerlerde ikamet edenlere evimin bahçesinde destek
 • İnternet üzerinden yardım sağlayabilecek kişi / kuruluşlarla bağlantı kurabilme becerisi (bu tür zamanlarda organize olabilen kişiler, yardıma ihtiyacı olanlara erişemeyebiliyor)
 • İnternet olmasa da alternatif yöntemlerle bağlantı kurma,
 • Bir akıllı telefonu tüm imkan ve kabiliyetleri ile ve minimum enerji sarfı ile kullanabilme,
 • Jeneratöre sahip olmak,
 • Uzun mesafeli telsize sahip olmak,
 • Zengin bir el aletleri çantasına sahip olmak,
 • Savunma sanatlarından birisini iyi bilmek,
 • Pis suyu içilebilir hale dönüştüren aygıt sahibi olmak,
 • Soğuk hava koşullarında kullanılabilir bir çadıra ve bunu kurabilecek alışkanlığa sahip olmak,
 • Otomobil sahibi olmak
 • Deprem etkisini sönümleyici sismik temellere sahip bir eve sahip olmak
 • Deprem sarsıntısını emici “deprem sigortası” adlı buluşla ya da benzer mekanizmalarla duvarlara şok emici sistemlerin entegre edildiği bir eve sahip olmak
 • Depreme dayanıklı ve başkasını misafir edebilecek büyüklükte bir ev sahibi olmak
 • Depremde sarsıntıyı binaya iletimi minimize eden manyetik levitasyon temelli askıdaki evlere sahip olmak
 • Depremden az zarar göreceği tahmin edilen ev sahibi olmak (tek kat ya da 2 kat) olması (Deprem frekansından uzak olduğu için az zarar gören yapılar)
 • “Hobit ev” olarak adlandırılan çevreye uyumlu yapılara sahip olmak ya da yaşamak
 • Her birey’in sismik alıcı ve ölçümleri ile depreme yönelik takip ve izleme sistemlerine veri aktarımı. Bu sayede önceden belirtilerin tespit edilme ihtimalini arttırmak.
 • Beslenme ve su ihtiyacı için köy ve su kaynaklarına yakın olmak,
 • Çevresinde yaşam üçgeni oluşabilecek bir mobilya (https://bit.ly/3hMiLpy) planını isteyenlere verebilmek
 • Sağlık örgütünde çalışıyor / ilişkili olmak nedeniyle olası ihtiyaçlar halinde bilgi /öncelik / imkan sahipliği
 • Güvenlik güçleriyle ilgili örgütlerde çalışıyor / ilişkili olmak nedeniyle, güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında bilgi / öncelik/ imkan sahibi olmak
 • Doğada kıt imkanlarla mutsuz olmadan, sağlığımı bozmadan yaşayabilme tekniklerini bilen ve bunların edinilebilmesinde mentorluk yapabilmek
 • En az ilaçla sağlıklı yaşam tekniklerinin eğitimini verebilecek düzeyde bilgi, deneyim ve güvenilirlikte olmak (örneğin, 46-kk bir dayanışma anlaşmasına temel oluşturabilir)
 • Deprem travmasına ek olarak ailesinin korku ve çaresizliğin travmasını da yaşayan çocuklar için bu olumsuz koşulları oyuna dönüştürecek dayanışmayı organize etmek. (“Hayat güzeldir” filmindeki gibi)
 • Gerçekçi (işlevsel) bir deprem tatbikatı yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Yakın savunma tekniklerini başkalarına öğretebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Çoğu insan (ihtiyaçlar) sütunundakilerin farkında olsa da hayatın akışı içinde o konuları gündemine alamayabilir. Bu açıdan işbirliği yapılabilecek kişiler (peers) önemli. Buna göre, işbirliği yapmaya hazır bir kişi olmak önemli bir dayanışma (imkanı)dır.
 • Mahalle Muhtarları, mahalle sakinlerinin (imkan ve ihtiyaçları) hakkında kısmen de olsa bilgi sahibi kişilerdir. Gerek bunların eşleştirilmesinde, gerekse ve daha da önemlisi ikili dayanışma anlaşmaları oluşturulmasında kolaylaştırıcılık rolü oynayabilirler.
 • Hafif Çelik yapılar vb hafif yapılarda oturuyor olmak ya da bu tip ek yerleşkeye sahip olmak
 • Günümüzde son derece hızlı inşaa edilen ahşap ev, kompakt ev, karavan, prefabrik ev, konteyner ev, dome vb evlere sahip olmak ya da kiralayabilmek
 • Kendinin ve dayanışmada bulunacağı bir kişinin tüm işe yarar bilgilerini güncel olarak tutma ve gerektiğinde bunlardan gerekenlere erişim sağlayabilme becerisine sahip olmak.
 • Sakin kalabilme, panikten korunma konusunda eğitim almış olmak

Fikirlerinizi Paylaşın.

Formu kullanarak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir ve bu içeriği geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

One Comment

Leave a Reply