Skip to main content

Çaycuma Belediyesi kendi sorumluluk alanı içinde, Filyos Irmağının sedde içine alınmasıyla kazanılan yerlerde yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, park-bahçe gibi rekreatif amaçlı alanlar dışında kullanımlara açmıyor. Üst ölçekli planların baskısına karşın İmar Planında ırmak ekosistemini koruyacak önlemler almaya çalışan Belediyemiz, Çaycuma’nın doğal dokusunu korumayı stratejik hedef olarak görüyor. Yeşil hiçbir alan imara açılmazken bin türlü canlının yaşam alanı olan kıyılar, su ekosistemi korunuyor, biyo çeşitlilik sürdürülmeye çalışılıyor.

#YeşilDostuBelediyecilik #HerCanlıyaAdilYaşanSunanBelediyecilik

Ahmet Öztürk (ahmetozturka@hotmail.com)

Leave a Reply