Skip to main content
Uncategorized

Çocuk ve Gençlerden

By Ekim 12, 2023Kasım 2nd, 2023No Comments

Depremzede Çocuk ve Gençlere Beceri Kazandırma, Ürün Geliştirme!
Proje Tanımlama Belgesi, 20.04.2023, Rev 3.0

 1. Dört Bileşik Amaç: 6 Şubat 2023 depreminde etkilenen bölgelerin birinde, çocuk ve gençlere (Ç/G) yönelik, ikiz amaçlı bir girişim öngörülüyor. Eşit ağırlıklı iki amaçtan birisi, çocuk ve gençlere gerek kendi harçlık ihtiyaçları gerekse ailenin ihtiyaçlarına katkı amacıyla maddi yardım yapmak; diğer amaç ise geçerli bir beceri edinmelerine fırsat yaratmaktır.

Geri planda ikincil ağırlıklı iki amaç daha mevcut olup, birisi BNGV bağış hesabına yatırılmış bir miktar bağışın –ki deprem zamanına denk geldiği için deprem yardımı olarak da yorumlanabilir– en yararlı olarak kullanımı; diğeri ise BNGV’nin çeşitli projeleri için sürekli olarak gereksindiği görsel malzeme üretimi açısından sosyal fayda yaratıcı bir temin yolunun da tesisidir.

 1. Açıklamalar 
  1. Halen tüm deprem bölgelerinde asgari yaşam sürdürme ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmakta olup, Ç/G’in eğitimleri konusunda sarih bir durum yoktur. Muhtemelen bir süre içinde acil barınma ihtiyaçları azaldıkça, eğitim konuları gündeme gelecek ve açıklanan proje daha anlamlı hale gelebilecektir.
  2. Sistemin teknik olarak şöyle işleyeceği öngörülüyor:
   1. BNGV bünyesinde bir “Başvuru Değerlendirme ve Eser Seçme Kurulu-BDESK” ile kısmi zamanlı bir profesyonel görevlendirilecek,
   2. İstenenleri açıkça (örnekleriyle) anlatan bir belge (bkz.Ek1) üretilecek. Belgede resim, karikatür, kısa video, animasyon, kısa hikaye gibi görsel malzemeden beklenen nitelikler de yer alacak. Ayrıca, üretilecek malzemenin sadece kendisinin fikri çabalarıyla üretildiğine yönelik bir etik güvence metnini de imzalayacak,
   3. Ç/G, deprem zararlarının azaltılması teması başta olmak üzere seçecekleri konularda görsel malzeme üretip, internet yoluyla BDESK’e iletecekler; IBAN ve posta adreslerini ve etik güvence metnini iletmeleri istenecek,
   4. BDESK, malzemelerin ihtiyaca uygunluğunu değerlendirecek ve malzemelerin her birisine ödenecek meblağı belirleyecek,
   5. Para ödenmeye değer bulunmayanlara ancak sembolik bir meblağ ve bir teşekkür yazısı yollanırken; ödemeye değer bulunanlar için her görsel kategorisi için ayrı ve birbiri arasında kıskançlık yaratmayabilecek ölçüde kalite farkı gözeterek ayrı ödenti miktarları belirlenir,
   6. BN deprem yardımı için biriken fondan tutanak düzenlemek suretiyle ödemeler yapılır ve BN web sitesinde ilan edilir,
   7. Sistemin kendini yenileyebilmesi için yeni bağış çağrıları yapılır; yeni bağışlara paralel olarak uygulama alanı (coğrafi) genişletilir,
  3. Amaçta özet olarak açıklanan sürecin şöyle işleyeceği öngörülüyor:
   1. Deprem bölgesinde hangi il veya ilçeden başlanacağı konusunda, o yörelerdeki tanıdıklarımız yoluyla bir araştırma yaparak uygun bir nokta belirlenecek,
   2. O yörede faaliyet gösteren bir gönüllü kuruluş ile yazılı ve/ya aracılı temas kurularak, projenin belirli bir çerçevede (başlangıçta azami bir ilçe) duyurulması (bkz.Ek2) talep edilecek,
   3. Ödemeler kural olarak Ç/G’in anneler üzerinden yapılır. Annenin olmaması halinde baba, anneanne, babaanne, onlar da yoksa aile yakınlarında bir kadın üzerinden yapılır,
   4. Tanıtıcı metin (ii)de anılan gönüllü kuruluş vasıtasıyla duyurulacaktır.