Skip to main content
Güncel İçeriklerİletişim Araçları

Karbon Ayak İzinizi biliyor musunuz?

By Haziran 27, 2022Temmuz 22nd, 2022No Comments

Karbon Ayak İzinizi Azaltarak, Yıkıcı Bencilliği azaltmak?

(Ref. Wikipedia ve https://offset.climateneutralnow.org/)

 

Adil yaşam kavramının onlarca tanımı yapılabilir. Bunlardan birisi de “karbon ayak izimizi, gezegendeki yaşamı paylaştığımız diğer canlı ve cansız varlıkların yaşamları açısından adil düzeylere düşürmek” denilebilir.

Aşağıda, Wikipedia’dan KAİ ile ilgili bir alıntı ve sonra da Birleşmiş Milletler’in Carbon Offset Platformu’nun bir web sitesindeki ayak izi hesaplama algoritmasının adresi bulunuyor.

Karbon Ayak İzi (KAİ), karbondioksit eşdeğeri (CO2e) olarak ifade edilen, bir birey, olay, organizasyon, hizmet, yer veya üründen kaynaklanan toplam sera gazı (GHG) emisyonlarıdır.[1]

Karbon içeren gazlar karbondioksit ve metan dahil olmak üzere sera gazları, fosil yakıtların yakılması, arazi temizliği ve gıda, mamul mal, malzeme, odun, yol, bina, ulaşım ve diğer hizmetlerin üretimi ve tüketimi yoluyla yayılabilir.[2]

Çoğu durumda, karbon dioksiti depolayan veya salan doğal süreçlerin etkisi de dahil olmak üzere, katkıda bulunan süreçler arasındaki karmaşık etkileşimler hakkındaki verilerin yetersiz bilgisi nedeniyle toplam karbon ayak izi tam olarak hesaplanamaz. Bu nedenle, Wright, Kemp ve Williams, karbon ayak izinin aşağıdaki tanımını önerdiler:

Tanımlanmış bir popülasyon, sistem veya faaliyetin toplam karbon dioksit (CO2) ve metan (CH4) emisyonlarının miktarının, ilgili tüm kaynaklar, yutaklar ve popülasyon, sistem veya ilgili faaliyetin mekansal ve zamansal sınırları içindeki depolama dikkate alınarak bir ölçüsüdür. . İlgili 100 yıllık küresel ısınma potansiyeli (GWP100) kullanılarak karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplanmıştır.[3]

2014 yılında kişi başına küresel ortalama yıllık karbon ayak izi yaklaşık 5 ton CO2e idi.[4] Bir karbon ayak izini hesaplamanın birçok yolu olmasına rağmen, Nature Conservancy, bir ABD vatandaşı için ortalama karbon ayak izinin 16 ton olduğunu öne sürüyor.[5] Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan biridir.[6]

Ev tipi karbon ayak izi hesaplayıcılarının kullanımı, petrol üreticisi BP’nin iklim değişikliğine neden olan kirliliğin sorumluluğunu karbon emisyonlarının kaçınılmaz olduğu bir toplum yaratan şirket ve kurumlardan kişisel yaşam tarzına kaydırmak için “etkili bir propaganda” kampanyası oluşturmak üzere Ogilvy’yi işe almasıyla ortaya çıktı. seçimler. “Karbon ayak izi” terimi de BP tarafından popüler hale getirildi.[7]

Şu web sitesinde (bkz. https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc) verilen algoritma kullanılarak bireysel olarak yol açtığınız karbon ayak izinin büyüklüğünü hesaplayabilir; sonra da bunu ne gibi değişiklikler yaparak Adil Yaşam’ın bir gereği olarak azaltabileceğinize karar verebilirsiniz.

BNGV®, 26 Haziran 2022

 

  1. “What is a carbon footprint?”. Archived from the originalon 11 May 2009. Retrieved 24 July 2009.
  2. “The CO2 list (and original sources cited therein)”Archivedfrom the original on 13 February 2021. Retrieved 18 March 2011.
  3. Wright, L.; Kemp, S.; Williams, I. (2011). “‘Carbon footprinting’: towards a universally accepted definition”. Carbon Management. 2(1): 61–72. doi:4155/CMT.10.39S2CID 154004878.
  4. ab “CO2 emissions (metric tons per capita)”. The World Bank. Archived from the original on 6 March 2019. Retrieved 4 March 2019.
  5. “What is your carbon footprint?”. The Nature Conservancy. Archivedfrom the original on 10 September 2021. Retrieved 16 September 2021.
  6. “What is your carbon footprint?”. The Nature Conservancy. Archivedfrom the original on 10 September 2021. Retrieved 25 September 2021.
  7. ab c Kaufman, Mark (13 July 2020). “The devious fossil fuel propaganda we all use”MashableArchived from the original on 17 September 2020. Retrieved 17 September 2020.

Leave a Reply