Skip to main content
Duyurular

Bir fikrin zihinlere yerleştirilmesi ve İpuçları

By Ağustos 24, 2022Ağustos 26th, 2022No Comments

Atık Ayrıştırma’nın örnek olarak ele alındığı yazı https://adilyasam.net/yapilabilir-olan-ve-olmayan/ adresinde tekrar Rev 3.0 olarak güncellendi. Güncelleme nedeni, davranışlarını etkilemek istediğimiz kişilerin öncelikle zihinlerine yerleştirmemiz gereken ipuçlarının iyice tanımlanmasını sağlamaktır. Bir ipucunun 3 vazgeçilmez özelliği şunlar: Doğruluk, farklılık ve derinden etkileyicilik!
Belediyelerimiz kuşkusuz bazı yaptırım araçlarına sahipse de, zihinlerin İpuçları Belleği‘ne yerleşmiş doğru-farklı-derinden etkileyici ipuçları olmaksızın yaptırımlar tek başına yeterli olamıyor.
Buna göre, geniş kitlelerin zihinlerine (https://adilyasam.net/site-haritasi/# adresindeki (No 3- Proje İletişim Araçları) yoluyla Atık Ayrıştırma’nın niçin zorunlu olduğunu ikna edici biçimde “kaydetmemiz” gerekiyor.
Kuşkusuz bu yöntem sadece Atık Ayrıştırma için değil, Afet Zararlarını Azaltma konusunda da son derece yararlı bir düşünceyi Hayata Geçirme Aracı’dır (HGA).

Leave a Reply